Để có khu bếp công nghiệp inox tại trường học luôn an toàn phải làm gì?

Update: 21/11/2018

Khu thao tác sơ chế thực phẩm trước khi chế biến được thiết kế rộng rãi

Khu thao tác sơ chế thực phẩm trước khi chế biến được thiết kế rộng rãi

Máy xấy chèn bát được nằm cạnh kệ inox giúp bạn thuận tiện trong việc sắp xếp chén bát

Máy xấy chèn bát được nằm cạnh kệ inox giúp bạn thuận tiện trong việc sắp xếp chén bát

Inox đã trang bị đầy đủ các thiết bị inox cần thiết dùng cho hệ thống bếp cho trường học

Inox đã trang bị đầy đủ các thiết bị inox cần thiết dùng cho hệ thống bếp cho trường học

Một thiết bị không thể thiếu trong không gian bếp công nghiệp chính là chậu rửa inox

Một thiết bị không thể thiếu trong không gian bếp công nghiệp chính là chậu rửa inox

Ngoài ra chậu rửa kết hợp với kệ inox giúp bạn thuận tiện trong việc để đồ đạc.

Ngoài ra chậu rửa kết hợp với kệ inox giúp bạn thuận tiện trong việc để đồ đạc.

Khu bếp nấu chính trong hệ thống bếp công nghiệp được sử dụng những thiết bị chuyên dụng dành riêng cho mô hình bếp trường mầm non

Khu bếp nấu chính trong hệ thống bếp công nghiệp được sử dụng những thiết bị chuyên dụng dành riêng cho mô hình bếp trường. 

Hệ thống hút khói được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề khói bụi tại khu bếp

Hệ thống hút khói được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề khói bụi tại khu bếp

Khu rửa được thiết kế chuyên nghiệp đúng theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ giáo dục và đào tạo

Khu rửa được thiết kế chuyên nghiệp đúng theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của
Bộ giáo dục và đào tạo