Lắp dựng

Update: 14/12/2017

AN TOÀN trong quá trình lắp dựng luôn là ưu tiên hàng đầu của Inox Vĩnh Thịnh, đội ngũ lắp dựng thường xuyên được tập huấn về an toàn lao động định kỳ.