Sản xuất

Update: 14/12/2017

Inox Vĩnh Thịnh đặc biệt chú trọng vào cơ sở sản xuất. Bao gồm nhiều công đoạn quan trọng, góp phần tạo nên một sản phẩm chất lượng.